شیر کنترل

شیر کنترل گونه‌ای از شیرهای صنعتی است که در سیستم‌های کنترلی فرایند به کار می‌روند. این نوع از شیرها با فرمان گرفتن از کنترلر، باز یا بسته می‌شوند در نتیجه دخالت مستقیم انسان در آن وجود ندارد. این نوع شیرها برای کنترل فشار، دما، دبی یا ارتفاع مایعات به کار می‌رود.نیروی مورد نیار برای باز و بسته کردن شیر در شیرهای کنترل به صورت الکتریکی، هیدرولیکی یا پنوماتیکی است. همچنین این شیرها به طور معمول با ورودی سیگنال ۴ تا ۲۰ میلی آمپر عمل می‌کنند.

دسته بندی شیر کنترل