ترموول ویکا سری TW10

کاربرد ترموول ویکا سری TW10

  • صنعت پتروشیمی
  • صنعت آف شور و آن شور on-/offshore
  • کارخانه های صنعتی
  • مناسب برای فرآیند با بار بالا

ویژگی های فنی ترموول ویکا سری TW10

  • اتصال بین فلنج و ترموول در طراحی رزوه ای و جوشی
  • کاور برای فرآیندهای خورنده یا ساینده
  • در فرم های مخروطی، مستقیم و پله ای